VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STUDIEFONDEN!

 

AKTUELLT

 • Ansökningstid för Studiefondens stipendier var 1-28.2.2017. Tyvärr kan vi inte ta emot ansökningar utanför ansökningstiden. Studiefondens styrelse har fattat beslut om stipendierna i maj och alla sökande har fått besked om resultatet via e-post.
 • OBS! Vi har på några veckor fått in ca 450 st. anhållan om utbetalning av stipendium och pga detta räcker det tyvärr ett tag innan man har pengarna på kontot. Vi ber om ursäkt för dröjsmålet, men strävar efter att ha behandlat alla anhållan om utbetalning av stipendium som inkommit före 18.6, så att utbetalning sker senast i slutet av juni, eller vid ett senare datum ifall stipendiemottagaren så önskar.
 • Studiefondens kansli har sommarstängt 19.6-21.8.2017. Om du vill att stipendiet betalas ut under sommarperioden, måste anhållan om utbetalning finnas hos oss senast den 18 juni 2017. Fram till den 21 augusti är utbetalningsdagarna:

       * den 29 juni 2017
       * den 13 juli 2017
       * den 9 augusti 2017
   

Du anhåller om utbetalning elektroniskt. I e-postmeddelandet som du fick då du beviljades stipendium finns noggrannare instruktioner för detta.

Om du inte anhållit om utbetalning av ditt stipendium senast den 18 juni, är du tyvärr tvungen att vänta på utbetalningen till slutet av augusti.

Skön sommar!

 

ALLMÄN INFO

 • Svenska studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskolor och universitet. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Svenska studiefonden beviljar också understöd till svenskspråkiga gymnasier,  yrkesläroanstalter och folkhögskolor för utdelning av elevstipendier. Understöden till läroanstalterna beviljas utan separat ansökan.

 • Svenska studiefondens stipendier kan ansökas en gång per år, alltid i februari. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar utanför ansökningstiden.
 • Du hittar all nödvändig information om studiestipendierna för studerande vid högskolor och universitet här på våra webbsidor. Information om våra stipendier finns här: Anvisningar och ansökan görs elektroniskt här: Ansökan
 • För mera information om Studiefondens understöd kontakta Studiefondens ombudsman, tfn 050-554 8800 telefontid måndag-torsdag kl. 9.30-13 eller via e-post kontakt@studiefonden.fi. E-post till ombudsmannen och till adressen kontakt@studiefonden.fi läses regelbundet också utanför telefontiderna.
 • OBS! Meddela kansliet ifall din e-postadress ändras. Detta är viktigt, eftersom all information (t.ex. beslut om beviljat stipendium) skickas via e-post.    

 

 

 

 
 
 
 
Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet r.f., Svenska folkskolans vänner och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.