VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STUDIEFONDEN!

 

AKTUELLT

  • Svenska studiefondens studiestipendier till studerande vid högskolor och universitet

Svenska studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskolor och universitet. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk. Ansökningstid för studiestipendierna är 1-28.2.2019. Ansökningsblankett och mera information om kriterier och utdelningsprinciper hittar du här: Studiestipendier för högskole och universitetsstuderande. Beslut om stipendierna fattas av Studiefondens styrelse inom maj månad.

  • Svenska studiefondens understöd till läroinrättningar

Svenska studiefonden beviljar understöd till svenskspråkiga gymnasier, yrkesskolor och folkhögskolor för utdelning av elevstipendier. Ansökningstid för understöden var 1-31.1.2019. Mera information hittar du här: Understöd till läroinrättningar. Beslut om understöden fattas av Studiefondens styrelse inom februari månad.

 

ALLMÄN INFO

  • Svenska studiefondens stipendier och understöd kan ansökas en gång per år. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar utanför ansökningstiden.
     
  • Vi har fönyat vårt system för stipendiehantering. Om du inte har loggat in i systemet sedan oktober 2017 ska du beställa ett nytt lösenord för inloggningen. Mera information om detta finns på www.kulturfonden.fi.
  • För mera information om Studiefondens understöd kontakta Studiefondens ombudsman, tfn 050-554 8800 telefontid måndag-torsdag kl. 9.30-13 eller via e-post kontakt@studiefonden.fi. E-post till ombudsmannen och till adressen kontakt@studiefonden.fi läses regelbundet också utanför telefontiderna.
     
  • OBS! Meddela kansliet ifall din e-postadress ändras. Detta är viktigt, eftersom all information (t.ex. beslut om beviljat stipendium) skickas via e-post.    

 

 

 

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Föreningen Konstsamfundet r.f., Svenska folkskolans vänner r.f. och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr.