VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STUDIEFONDEN!

 

AKTUELLT

  • Svenska studiefondens studiestipendier till studerande vid högskolor och universitet

Studiefondens kansli är sommarstängt 19.6-18.8. Alla rekvisitioner som skickats in före 14.6 har behandlats och stipendierna har betalats ut. Nästa gång sker utbetalning av stipendier i mitten av augusti. Skön sommar!

Ansökningstid för Svenska studiefondens studiestipendier var 1-28.2.2019. Beslut om stipendierna har fattats av Studiefondens styrelse i maj. Alla sökande har fått besked om besluten via e-post. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar utanför ansökningstiden.

OBS! Så att våra meddelanden om utbetalat stipendium och övriga ärenden säkert når dig ska du försäkra dig om att du i din sökandeprofil angett en e-postadress som fungerar framöver. Detta är speciellt viktigt om du håller på att bli färdig med dina studier och din studie-e-post slutar fungera inom en snar framtid. Ifall du ha angett en e-postadress som är kopplad till din studieplats rekommenderar vi att du uppdaterar den med en privat e-postadress ifall det finns orsak att tro att adressen inte längre är aktiv inom de närmaste 12 månaderna.

  • Svenska studiefondens understöd till läroinrättningar

Ansökningstid för understöden till läroinrättningarna var 1-31.1.2019.Beslut om understöden har fattats av Studiefondens styrelse och alla sökande har fått besked om besluten via e-post. Ansökningar kan tyvärr inte tas emot utanför ansökningstiden.

 

ALLMÄN INFO

  • Svenska studiefondens stipendier och understöd kan ansökas en gång per år.
     
  • Vi har fönyat vårt system för stipendiehantering. Om du inte har loggat in i systemet sedan oktober 2017 ska du beställa ett nytt lösenord för inloggningen. Mera information om detta finns på www.kulturfonden.fi.
  • För mera information om Studiefondens understöd kontakta Studiefondens ombudsman, tfn 050-554 8800 telefontid måndag-torsdag kl. 9.30-13 eller via e-post kontakt@studiefonden.fi. E-post till ombudsmannen och till adressen kontakt@studiefonden.fi läses regelbundet också utanför telefontiderna.
     
  • OBS! Meddela kansliet ifall din e-postadress ändras. Detta är viktigt, eftersom all information (t.ex. beslut om beviljat stipendium, meddelande om utbetalning av stipendium) skickas via e-post.    

 

 

 

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Föreningen Konstsamfundet r.f., Svenska folkskolans vänner r.f. och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr.