VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STUDIEFONDEN!

 

AKTUELLT

  • Svenska studiefondens studiestipendier till studerande vid högskolor och universitet

Vi behandlar för tillfället stora mängder med stipendieutbetalningar och det kan vara att endel utbetalningar blir lite fördröjda på grund av de stora volymerna. Vi strävar efter att ha betalat ut stipendierna före midsommar till alla som skickat in anhållan om att lyfta stipendiet före 14.6. Vi beklagar eventuella dröjsmål!

Ansökningstid för Svenska studiefondens studiestipendier var 1-28.2.2019. Beslut om stipendierna har fattats av Studiefondens styrelse i maj. Alla sökande har fått besked om besluten via e-post. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar utanför ansökningstiden.

OBS! För att våra meddelanden om utbetalat stipendium och övriga ärenden säkert når dig ska du försäkra dig om att du i din sökandeprofil angett en e-postadress som fungerar framöver. Detta är speciellt viktigt om du håller på att bli färdig med dina studier och din studie-e-post slutar fungera inom en snar framtid. Ifall du ha angett en e-postadress som är kopplad till din studieplats rekommenderar vi att du uppdaterar den med en privat e-postadress ifall det finns orsak att tro att adressen inte längre är aktiv inom de närmaste 12 månaderna.

  • Svenska studiefondens understöd till läroinrättningar

Ansökningstid för understöden till läroinrättningarna var 1-31.1.2019.Beslut om understöden har fattats av Studiefondens styrelse och alla sökande har fått besked om besluten via e-post. Ansökningar kan tyvärr inte tas emot utanför ansökningstiden.

 

ALLMÄN INFO

  • Svenska studiefondens stipendier och understöd kan ansökas en gång per år.
     
  • Vi har fönyat vårt system för stipendiehantering. Om du inte har loggat in i systemet sedan oktober 2017 ska du beställa ett nytt lösenord för inloggningen. Mera information om detta finns på www.kulturfonden.fi.
  • För mera information om Studiefondens understöd kontakta Studiefondens ombudsman, tfn 050-554 8800 telefontid måndag-torsdag kl. 9.30-13 eller via e-post kontakt@studiefonden.fi. E-post till ombudsmannen och till adressen kontakt@studiefonden.fi läses regelbundet också utanför telefontiderna.
     
  • OBS! Meddela kansliet ifall din e-postadress ändras. Detta är viktigt, eftersom all information (t.ex. beslut om beviljat stipendium, meddelande om utbetalning av stipendium) skickas via e-post.    

 

 

 

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Föreningen Konstsamfundet r.f., Svenska folkskolans vänner r.f. och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr.