VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STUDIEFONDEN!

 

AKTUELLT

 • Svenska studiefondens kansli är stängt 20.12.2018-6.1.2019. Om du önskar få stipendiet utbetalt ännu detta år ska anhållan om utbetalning finnas hos oss senast måndagen 17.12.
 • Svenska studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskolor och universitet. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk. Ansökningstid för studiestipendierna är nästa gång 1-28.2.2019.
 • Svenska studiefonden beviljar också understöd till svenskspråkiga gymnasier,  yrkesskolor och folkhögskolor för utdelning av elevstipendier. Ansökningstid för understöden är nästa gång 1-31.1.2019.

ALLMÄN INFO

 • Svenska studiefondens stipendier och understöd kan ansökas en gång per år. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar utanför ansökningstiden.
   
 • Vi har fönyat vårt system för stipendiehantering. Om du inte har loggat in i systemet sedan oktober 2017 ska du beställa ett nytt lösenord för inloggningen. Mera information om detta finns på www.kulturfonden.fi.
 • För mera information om Studiefondens understöd kontakta Studiefondens ombudsman, tfn 050-554 8800 telefontid måndag-torsdag kl. 9.30-13 eller via e-post kontakt@studiefonden.fi. E-post till ombudsmannen och till adressen kontakt@studiefonden.fi läses regelbundet också utanför telefontiderna.
   
 • OBS! Meddela kansliet ifall din e-postadress ändras. Detta är viktigt, eftersom all information (t.ex. beslut om beviljat stipendium) skickas via e-post.    

 

 

 

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Föreningen Konstsamfundet r.f., Svenska folkskolans vänner r.f. och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr.