VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STUDIEFONDEN!

 

AKTUELLT

 

 • Ansökningstid för Svenska studiefondens stipendier för högskole- och universitetsstuderande är 1-28.2.2018. Då kan man ansöka om stipendium för studier som sker vårterminen 2018 och/eller läsåret 2018-2019. Här finns anvisningar för understödet och ansökan. Via länken med rubriken Studerande uppe på sidan kommer man också till anvisningarna.
 • OBS! Studiefondens ombudsman har inte telefontid v. 8 (19-23.2.2018). E-posten läses och besvaras dock under denna tid.

 

ALLMÄN INFO

 • Svenska studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskolor och universitet. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.
 • Svenska studiefonden beviljar också understöd till svenskspråkiga gymnasier,  yrkesläroanstalter och folkhögskolor för utdelning av elevstipendier.
   
 • Svenska studiefondens stipendier kan ansökas en gång per år, alltid i februari. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar utanför ansökningstiden.
   
 • Du hittar all nödvändig information om studiestipendierna för studerande vid högskolor och universitet här på våra webbsidor.
   
 • Vi har fönyat vårt system för stipendiehantering. Då du loggar in första gången i systemet ska du beställa ett nytt lösenord för inloggningen. Mera information om detta finns på www.kulturfonden.fi.
   
 • För mera information om Studiefondens understöd kontakta Studiefondens ombudsman, tfn 050-554 8800 telefontid måndag-torsdag kl. 9.30-13 eller via e-post kontakt@studiefonden.fi. E-post till ombudsmannen och till adressen kontakt@studiefonden.fi läses regelbundet också utanför telefontiderna.
   
 • OBS! Meddela kansliet ifall din e-postadress ändras. Detta är viktigt, eftersom all information (t.ex. beslut om beviljat stipendium) skickas via e-post.    

 

 

 

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet r.f., Svenska folkskolans vänner och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.