VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STUDIEFONDEN!

 

AKTUELLT

 

 

 • OBS!

  Tyvärr är våra utbetalningar under vecka 37 försenade. Det är tekniska problem med bankens program som vi använder för våra utbetalningar och vi kan inte själva föra något åt saken innan vi får den information vi behöver från banken. Det här betyder att de utbetalningar som vi skulle göra förra veckan den 13 september fortfarande är fördröjda, men enligt den information vi fått borde det gå att ordna under denna vecka. Vi beklagar den här olägenheten och hoppas att vi inte förorsakar besvär för någon av våra betalningsmottagare. Om du har frågor kan du kontakta vår ekonomichef Britt-Marie Forsell-Stenström, britt-marie.forsell-stenstrom(at)kulturfonden.fi.

 • Svenska studiefondens styrelse har fattat beslut om årets stipendieutdelning och alla sökande har fått besked om besluten per e-post till den adress som uppgetts i stipendieansökan. 
 • Vi har fått in stora mängder redovisningar under sommaren. Då redovisningen har blivit godkänt och registrerad skickas ett automatiskt e-postmeddelande om detta. Vi strävar efter att ha registrerat alla inkomna redovisningar inom septembermånad.

ALLMÄN INFO

 • Svenska studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskolor och universitet. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.
 • Svenska studiefonden beviljar också understöd till svenskspråkiga gymnasier,  yrkesläroanstalter och folkhögskolor för utdelning av elevstipendier.
   
 • Svenska studiefondens stipendier kan ansökas en gång per år, alltid i februari. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar utanför ansökningstiden.
   
 • Vi har fönyat vårt system för stipendiehantering. Om du inte har loggat in i systemet sedan oktober 2017 ska du beställa ett nytt lösenord för inloggningen. Mera information om detta finns på www.kulturfonden.fi.
 • För mera information om Studiefondens understöd kontakta Studiefondens ombudsman, tfn 050-554 8800 telefontid måndag-torsdag kl. 9.30-13 eller via e-post kontakt@studiefonden.fi. E-post till ombudsmannen och till adressen kontakt@studiefonden.fi läses regelbundet också utanför telefontiderna.
   
 • OBS! Meddela kansliet ifall din e-postadress ändras. Detta är viktigt, eftersom all information (t.ex. beslut om beviljat stipendium) skickas via e-post.    

 

 

 

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet r.f., Svenska folkskolans vänner och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.