ANVISNINGAR FÖR LÄROINRÄTTNINGAR


Svenskspråkiga gymnasier, yrkesskolor och folkhögskolor kan ansöka om understöd av Svenska studiefonden för utdelning av elevstipendier eller andra socioekonomiska understöd till heltidsstuderande vid läroinrättningen.

Via länkarna till höger på sidan hittar du närmare information om kriterier, bidragsbeloppen samt övriga praktiska instruktioner. Här kommer man till den elektroniska ansökningsblanketten (Svenska studiefonden - läroinrättningar).

 

Ansökningstid för understödet är 1-31.1.2019.