ÄNDAMÅL OCH BELOPP
 

Studiefondens understöd beviljas till svenskspråkiga gymnasier, andra stadiets yrkesutbildning och folkhögskolor för utdelning av elevstipendier eller andra socioekonomiska understöd till heltidsstuderande vid läroinrättningen.

Understödets storlek bestäms främst av antalet elever vid läroinrättningen. Studiefondens styrelse kan även beakta andra faktorer vid beslut om understödets storlek.