BEVILJAT UNDERSTÖD
 

ANHÅLLAN OM UTBETALNING

Anhållan om utbetalning av understöd sker elektroniskt. En länk till den elektroniska anhållan om utbetalning finns i e-postmeddelandet om beviljat understöd som skickas till alla understödsmottagare.

Understödet ska mottas inom ett år efter att det har beviljats. Understöd som inte mottagits inom ett år återgår till Svenska studiefonden. Vid behov kan uppskov med att ta emot understödet beviljas. Anhållan om uppskov görs via den elektroniska ansökan.

Notera att det kan ta minst 2-3 veckor innan bidraget finns tillgängligt på bankkontot.


REDOVISNING

Alla understödsmottagare bör redovisa för hur bidraget har använts. Redovisningen sker elektroniskt. Då understödet betalats ut skickas en länk till redovisningen via e-post. Till redovisningen bifogas en lista över de elever vid läroinrättningen som fått ett stipendium med hjälp av Studiefondens understöd. På listan uppges elevens namn, stipendiebelopp samt motivering till beviljat elevstipendium. Redovisning av använt understöd ska göras senast inom ett år efter att understödet har betalats ut.

Man har också möjlighet att anhålla om ett års uppskov med redovisningen.

 

ANHÅLLAN OM UPPSKOV MED UTBETALNING AV UNDERSTÖDET

Vid behov kan uppskov med utbetalningen av understödet beviljas. Anhållan om uppskov görs via den elektroniska ansökan.

 

INFORMATION OM BEVILJAT UNDERSTÖD TILL SKATTEMYNDIGHETERNA

Svenska studiefonden meddelar samtliga understödsmottagare till skattemyndigheterna, oberoende av bidragets storlek.