INLÄMNAD ANSÖKAN
 

LÄROINRÄTTNINGENS KONTAKTUPPGIFTER

Fyll i den elektroniska ansökan enligt instruktionerna i ansökningsblanketten.

Kom ihåg att meddela kansliet ifall e-postadressen eller andra kontaktuppgifter ändras. Detta är viktigt eftersom all information, t.ex. besluten om bidrag, endast skickas ut till den e-postadress som uppgetts i ansökan. Man kan också själv sköta uppdateringarna. Gå in på "ansökan på nätet" via www.kulturfonden.fi, logga in dig och ändra kontaktuppgifterna vid "användaruppgifter".

OBS! Ändringar i bankkontouppgifter kan av säkerhetsskäl endast göras av sökanden själv.

 

BESLUT OM UNDERSTÖD

Beslut om understödet fattas av Studiefondens styrelse i mars och alla sökande meddelas då om de blivit beviljade understöd eller inte. Besluten skickas till den e-postadress som finns i ansökan. Styrelsens beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.