INLÄMNAD ANSÖKAN


DINA KONTAKTUPPGIFTER

Fyll i din ansökan enligt instruktionerna i den elektroniska ansökan.

Kom ihåg att meddela kansliet ifall din e-postadress eller andra kontaktuppgifter ändras. Detta är viktigt eftersom all information, t.ex. besluten om stipendier, endast skickas ut till din e-postadress. Du kan också själv sköta uppdateringarna. Gå in på "ansökan på nätet" via www.kulturfonden.fi, logga in dig och ändra dina kontaktuppgifter vid "användaruppgifter".

OBS! Ändringar i bankkontouppgifter kan av säkerhetsskäl endast göras av sökanden själv.

Det är viktigt att du ser till att din in-box inte blir full (gäller speciellt hotmail- och motsvarande e-postadresser) eftersom våra meddelanden då inte når dig. Ifall du ändrat din e-postadress utan att meddela Studiefonden, eller din in-box är full, kan inte stipendiebeslutet eller annan viktig information nå dig. Studiefonden har inte möjlighet att kontrollera huruvida e-posten når dig eller inte.
 

BEDÖMNING AV ANSÖKAN

Vid bedömningen av ansökningarna beaktas ansökans ändamål, studie/praktikplanen och kostnadsplanens relevans samt hur sökanden uppfyller Studiefondens kriterier.

OBS! Ofullständiga ansökningar behandlas inte!

BESLUT OM STIPENDIUM

Beslut om stipendium fattas av Studiefondens styrelse årligen i maj och alla sökande meddelas om de blivit beviljade stipendium eller inte. Besluten skickas endast per e-post. Styrelsens beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas. Enskilda avslag motiveras inte.