KONSTSTUDERANDE

Konststuderande kan ansöka om stipendium enligt Studiefondens allmänna kriterier. Arbetsprover behöver inte sändas in och referenser behöver inte uppges.