VAD ÄR SVENSKA STUDIEFONDEN ?

 

Svenska studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskolor och universitet i Finland och i utlandet. Sökandena ska vara finska medborgare eller fast bosatta i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk. Ansökningstid för Svenska studiefondens stipendier är varje år i februari.

Svenska studiefonden beviljar också understöd till svenskspråkiga gymnasier, yrkesläroanstalter och folkhögskolor för utdelning av elevstipendier.

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet r.f., Svenska folkskolans vänner och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd. Dessa fem är bidragsgivare till Studiefonden och alla är representerade i Studiefondens styrelse.

 

Konstsamfundet

 

 

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd

Svenska studiefonden beviljade våren 2017 611 250 euro till sammanlagt 803 studerande vid högskolor och universitet.  

Studiestipendier för utlandsstudier- och praktik

Studiestipendier för studier i Finland

Studiefonden beviljade år 2017 knappt 170 000 euro i understöd till svenskspråkiga gymnasier, yrkesskolor och folkhögskolor för utdelning av elevstipendier.

Utdelning till läroanstalterna

 

Studiefondens kansli finns i Svenska kulturfondens lokaliteter på Simonsgatan 8 A i Helsingfors. Kansliet har en deltidsanställd ombudsman.